Eng Fro iwwert de Verkéier am Norde vum Land

All Daach fuere ronn 20 000 Autoen duerch d’Uertschaften Hengescht, Housen, Houschterdéckt. D’ganz N7 soll duerch Reamenagementer (Echangeuren, Leitplanken, etc.) an noer Zukunft geséchert ginn. De Contournement Housen ass an deem Kontext ee wichtegt Puzzelstéck. Allerdéngs wäerte vill Kilometer vun der N7 och weiderhin duerch kleng Uertschafte féieren an d’Liewensqualitéit vun de Leit weider belaaschten. Dierfer wéi d’Houschterdéckt wäerten och weiderhi staark iwwerlaascht bleiwen, notamment duerch den Transitverkéier.

De Sans-abrisme zu Lëtzebuerg

Zu Lëtzebuerg sinn dat lescht Joer 17 Mënschen, déi keen Daach iwwert dem Kapp haten, verscheet. De Sans-abrisme zu Lëtzebuerg eng Realitéit. An awer bleift et een Tabu-Thema.

Mer wëlle vun der Madamm Ministesch Cahen méi zu dësen Zuele wëssen a froe gläichzäiteg, ob dat, wat d’Regierung fir de Sans-Abrisme ënnerhëllt, iwwerhaapt duer geet.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

An der Chamberssëtzung vum 18. Dezember 2018 sot d’Madamm Ministesch am Kader vun der Froestonn, dass kee Mënsch soll mussen zu Lëtzebuerg op der Strooss liewen oder schlofen. An der Realitéit gesäit een awer nach vill Mënschen an Obdachlosëgkeet op de Stroossen vun eisem Land schlofen. Wéi rtl.lu den 02.04.2019 beriicht, sollen am leschte Joer 17 Mënschen, déi sech an Obdachlosëgkeet befonnt hunn, verscheet sinn. Ugesiichts den Aussoe vun der Ministesch engersäits an dem ambitiéise Plang vum Familljen- an Integratiounsministère fir d’Lutte géint de Sans-Abrisme anerersäits, sinn dës Zuele besuergneserreegend.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Besëtzt d’Madamm Ministesch Cahen Kenntnis vun dësen Zuele vun 2018 a ka Si dës confirméieren?

2. Falls dës Zuele stëmmen, aus wéi enge Grënn sinn dës Mënsche verscheet?

3. Ass d’Madamm Ministesch der Meenung, dass den aktuellen Aktiounsplang géint de Sans-Abrisme Mënschen an Obdachlosëgkeet genuch virun de Gefore vum Liewen op der Strooss schützt?

4. Wéi eng konkret Mesurë wäert d’Regierung an Zukunft ënnerhuelen, fir obdachlous Mënschen an Zukunft besser virun de Gefore vum Liewen op der Strooss ze schützen?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc

Député