Nee zu Atom!

Här Präsident,
léif Atomgéigner,

Iwwert Atom kinnt ee Stonnen schwätzen, vieles gouf scho gesott, an et kann een net genuch Kritik un der Technik ausschwätzen an net oft genuch de Risiko erwähnen.

Mir stëmmen haut iwwert ee Gesetz of, dat de Kader reegelt am Fall vun engem Schued duerch een nuklearen Accident, eng Situatioun wou hoffentlech ni antriede wäert.

Mir stëmmen haut dofir eis eegent Gesetz, wou de Kader gereegelt gëtt.

Soumat kënnen d’Leit an Zukunft hei op de lëtzebuergesche Geriichter kloen, wann de Schued vun engem nuklearen Accident kënnt.

Weiterlesen

Video + Ried – Thema: Huissier de Justice

Mir Pirate schütze jiddereen am Land! 💪

Merci fir déi vill Messagen no menger offener & éierlecher Ried an der Chamber. 🤩

Wei sinn deng Erfahrungen mam Dierwiechter? 🧐

Ech weess et ass net einfach driwwer ze schwätzen, ëmsou méi Respekt fir déi vill Messagen. #whistleblower

✍️ Thema: Huissier de Justice

Här Präsident, 

Haut diskutéiere mir iwwert eng kleng Ännerung am Gesetz ronderëm Dierwiechter, fir hinnen d’Aarbecht ze erliichteren. Beruffsgrupp vum Huissier de Justice huet per Gesetz d’Aufgaaben Riichterentscheedungen duerchzesetzen an offiziell Akten ze produzéieren. 

D’Leit hei am Land verbannen d’Aufgab vum Dierwierchter awer virun allem mat dem vum Geldandreiwer.  

Et ass déi Aufgab, déi bei de Léit am Land wuehl déi bekanntsten ass, wann den Dierwiechter virun der Dier steet a schellt fir Geld sichen ze kommen.  

Mir Piraten hannerfroen ganz kritesch, ob elo an enger Krisenzäit nach sollten Dierwiechter eraus bei de Bierger, déi aktuell villäicht selwer kee Salaire kréien oder soss finanziell Problemer hunn während dëser Kris.  

Weiterlesen

Expositioun vun doudegen Déieren am Casino-Lëtzebuerg?

An engem Bréif froen ech de Casino Lëtzebuerg ëm Informatioune ronderëm eng Konschtausstellung, an där scheinbar doudeg Déieren ausgestallt sinn.

20200327-Bréif-Piraten

Déi Dammen an Hären,

d’Zeitung L’essentiel beriicht an engem Artikel vum 8te Mäerz iwwert eng Konschtausstellung vun der Madamm Jung beriicht, déi an de Gebailechkeeten vum Casino-Lëtzebuerg ze gesinn ass.

Op dëser Ausstellung fannen sech eng sëllegen Konschtartikelen, déi, wéi op Fotoen z’erkennen ass, aus Déierekadavere bestinn.

Ech wollt an dem Zesummenhang den Aussteller gäre froen, ob et sech bäi den Ausstellungsstécker ëm richteg Déieren – respektiv Déierekadaveren – handelt. Falls jo:

  • Ëm wéi eng Déieren handelt et sech?
  • Vu wou kommen dës Déieren?
  • Wéi ass de Message vun der Kënschtlerin an dem Kontext ze verstoen? Wéi eng Roll spillen d’Déierekadaveren an dësem fräien Konschtkonzept a wat fir ee Message wëll d’Kënschtlerin dem Observateur mat op de Wee ginn?

 Ech géif mech op eng Réckmeldung Ärerseits freeën.

Mat frëndleche Gréiss,
Marc Goergen

Source: Facebook-Account vun der Ministesch fir Kultur

RTL: 9 Muffele goufe bei privater Juegd am Februar geschoss

No der Schounzäit (nom 15. Abrëll) gëtt dann eng administrativ Juegd organiséiert, bei där et sech awer net wäert ëm eng Klappjuegd handelen.

Virun engem Mount, samschdes, den 29. Februar, hat et op engem Juegdlous bei Iechternach eng Privatjuegd op Muffele ginn – déi Déieren, déi jo an de Bëscher fir eng ganz Partie vu Schied un de Planzen suergen.

Bei dëser Juegd goufen 9 Muffele geschoss. Dat preziséiert d’Ministesch Carole Dieschbourg op eng parlamentaresch Nofro vum Marc Goergen vun de Piraten.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Marc Goergen

Weider ass et d’Remark, datt no dëser privater Juegd, net weider op d’Muffele geschoss ginn ass. Souwisou wier zanter dem 1. Mäerz bis de 15. Abrëll eng Schounzäit am gaangen. No dësem Datum da wäert eng administrativ Juegd ofgehale ginn, dat awer net fir all d’Muffelen ze schéissen, mä fir koherent mat den Ofschosszuele vum Plan de Tir ze sinn.

Dës staatlech Juegd ass och keng Klappjuegd, mä gëtt exklusiv vum Usëtz an op der Pirsch duerchgefouert, fir d’Déieren ze schéissen.

D’Optioun vum Afänken an also Net-Schéissen, bleift och bestoen, mä wier mat ville Schwieregkeete verbonnen, heescht et weider an der Äntwert vun der Ëmweltministesch.

Wort.lu: Neun Muffeltiere geschossen

Die Mufflonsbestände im Osten des Landes bleiben im Gespräch. Laut Umweltministerin Carole Dieschbourg wurden während einer Privatjagd neun dieser Tiere erlegt.

Am 29. Februar wurden bei Echternach im Zuge einer Jagd insgesamt neun Mufflons getötet. Bei dieser Jagd handelte es sich nicht um eine staatliche, sondern um eine private Aktion, so Umweltministerin Carole Dieschbourg (Dé Gréng) in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten der Piratepartei Marc Goergen. Laut Dieschbourg mussten die erlegten Tiere der Naturverwaltung gemeldet werden, damit das Einhalten der Abschussquoten überprüft werden kann.  

Bei den Tieren handelt es sich um fünf erwachsene, männliche Tiere und vier Jungtiere. Ob diese Tiere zum Zeitpunkt des Abschusses trächtig waren, ist laut Dieschbourg noch nicht geklärt. Da vom 1. März bis zum 15. April ohnehin Schonzeit ist, sind keine weiteren Jagdaktionen durchgeführt worden.  Allerdings wird die angekündigte administrative oder staatliche Jagd nach dem 16. April durchgeführt, dies um die Abschussquoten zu erfüllen. Es geht laut Dieschbourg nicht darum, den ganzen Bestand zu erlegen, sondern ihn zu reduzieren und somit  weiteren Schaden am Wald zu verhindern. Die staatliche Jagd wird zudem nicht als Treib-, sondern als Ansitz- und Pirschjagd durchgeführt.

Was die Nutzung des Fleisches betrifft, so ist nicht gewusst was im Zuge der Privatjagd beschlossen wurde. Bei der staatlichen Jagd wird dieses Fleisch aber weiterverwertet und verkauft werden. 

Was ein eventuelles Einfangen der Tiere betrifft, so bleibe dies laut Dieschbourg eine Option. Das Einfangen, Einsperren und Transportieren von Wildtieren sei aber auch aus Tierschutzgründen zumindest fraglich.   

Mise en place d’un fonds d’urgence à destination des très petites entreprises et des indépendants

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/fonds-urgence-petites-entreprises-independants.html

Dans le contexte de la crise du Covid-19, la Direction générale des classes moyennes a mis en place un fonds d’urgence à destination des très petites entreprises et des indépendants.

Grâce à cette mesure, les entreprises de maximum 9 salariés et les indépendants qui sont en possession d’une autorisation d’établissement valable délivrée avant le 18 mars 2020 (réalisant un chiffre d’affaires annuel de minimum 15.000 euros et dont l’activité a dû être interrompue suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19) pourront introduire une demande pour bénéficier d’une aide financière immédiate et non remboursable de 5.000 euros.

L’objectif de cette mesure est d’apporter un soutien financier immédiat aux nombreuses entreprises de très petite taille ainsi qu’aux indépendants qui, bien que constituant une partie essentielle de notre tissu économique, sont généralement aussi les plus vulnérables face à des événements imprévisibles tels que le Covid-19.

A cet égard, il est important de préciser que l’octroi de cette aide se fait indépendamment du projet de loi qui complètera les instruments d’aides déjà existant.

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/fonds-urgence-petites-entreprises-independants.html

Marc Goergen : rapporteur du rapport de l’Ombudsman

Les membres de la Commission des Pétitions ont chargé le député Marc Goergen (Piraten) de coordonner le suivi des recommandations du rapport d’activités 2018 de l’Ombudsman.  Il rédigera un rapport au nom des différents commissions parlementaires, en vue du débat d’orientation en séance publique. La volonté de la Présidente de la Commission des Pétitions Nancy Arendt (CSV) est d’organiser ce débat d’orientation avant la trêve estivale.

Les recommandations examinées en commissions parlementaires

Weiterlesen

Adaptations relatives à la loi sur la chasse

Le but du projet de loi 7535 est de modifier la loi relative à la chasse afin de décaler les délais de tenue d’assemblée générale et de début de mandat des syndics, pour l’année en cours uniquement (donc 2020). Les assemblées générales réunissant tous les propriétaires de fonds non bâtis compris dans le territoire d’un lot de chasse (et sur lesquels peut s’exercer le droit de chasse) ont lieu normalement entre janvier et mars. Or, 69 assemblées générales n’ont pas pu se tenir en raison des mesures prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du Covid-19, a expliqué la Ministre Carole Dieschbourg aux députés membres de la Commission de l’Environnement, réunis ce lundi après-midi 30 mars en visioconférence. Le projet de loi propose de prolonger la date de tenue des assemblées générales jusqu’au mois de décembre 2020. En outre, le texte prévoit que le mandat du nouveau collège de syndicats devrait débuter le 1er septembre 2020 (au lieu du 1er avril 2020).

A la base, le projet de loi 7535 prévoyait aussi des dérogations en matière d’environnement pour des projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d’urgence à caractère civil comme par exemple la pandémie du COVID-19. La majorité des députés ainsi que la Ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg ont proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat stipulant que les mesures liées à la période de l’état de crise (donc  trois mois) devraient être réglées via règlement grand-ducal. Ainsi, les modifications de la loi relative aux établissements classés ainsi que de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles prévoyant des dérogations en matière d’enquête publique et d’étude d’impact seront réglées via règlement grand-ducal.

Au cours de la Commission de l’Environnement, les députés ont adopté à l’unanimité le rapport du député François Benoy (déi gréng). Un vote est prévu lors de la séance publique du mardi après-midi.

  • Suspension de certains délais

Les députés se sont également penchés sur projet de loi 7539 prévoyant de suspendre des délais prévus dans le cadre de l’instruction de demandes d’autorisation en vertu de la loi relatives aux établissements classés, de la loi relative à la gestion des déchets et de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les députés ont décidé de suivre l’avis du Conseil d’Etat et ils ont proposé à la Ministre Carole Dieschbourg de retirer le projet de loi et régler ces mesures temporaires liées à l’état de crise via règlement grand-ducal.

Une série de mesures pour proroger ou suspendre des délais pendant l’état de crise

Face à l’évolution du virus COVID-19 et durant l’état de crise, des dérogations ainsi que la suspension de certains délais s’avèrent nécessaires. Depuis le début de l’état de crise, les députés se sont penchés sur une série de textes législatifs introduisant des prorogations ou des suspensions de délais : au niveau de la justice, dans les secteurs du gaz naturel et de l’électricité ou encore dans les secteurs de la finance et des assurances.

www.chd.lu

Covid-19 : des aides aux entreprises

e rapport de la députée Carole Hartmann (DP) sur le projet de loi 7532 introduisant un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire à cause de la pandémie du Coronavirus a été adopté à l’unanimité. Un vote est prévu au cours de la séance publique de mardi après-midi (14h30). La députée Carole Hartmann a présenté les grandes lignes de son rapport aux députés membres de la Commission des Classes moyennes et de l’Economie, réunis en visioconférence.

Le projet de loi prévoit un régime d’aides en faveur des PME qui subissent des difficultés financières temporaires liées à la crise du COVID-19. L’enveloppe budgétaire mobilisée par l’Etat pour venir à la rescousse des PME s’élève à 300 millions d’euros (parmi les 8,8 milliards annoncés pour le Plan de stabilisation).

De manière générale, une aide de 500 000 euros maximum par entreprise est prévue pour faire face à la situation. L’attribution d’une telle enveloppe est néanmoins soumise à plusieurs conditions :

  • Les difficultés que connait l’entreprise doivent être du fait de la crise actuelle, et ne doivent pas être antérieures. Une entreprise en difficulté avant la crise n’est donc pas éligible.
  • Les aides sont des « avances récupérables ». Après une période de 12 mois, un redressement sera effectué pour voir au cas par cas comment l’entreprise compte rembourser les sommes touchées.
  • Les entreprises doivent prévoir un plan de redressement qui accompagne leur demande d’aide afin de montrer qu’elles réfléchissent à une stratégie de stabilisation financière dès le départ.

Certains secteurs, comme celui de l’agriculture, sont exclus de ces aides car ils relèvent d’autres régimes spécifiques.

Lors de la présentation du projet de loi la semaine dernière, les députés de l’opposition avaient suggéré d’élever le montant maximal des aides accordables de 500 000 euros à 800 000 euros, plafond fixé par la Commission européenne pour les aides sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux sélectifs et d’avances remboursables dans le cadre de la crise du Covid-19. Le Ministre des Classes Moyennes Lex Delles s’était montré réticent à revenir sur le plafonnement de l’aide, arguant qu’une modification des textes existants à ce stade entraînerait un délai supplémentaire et que la situation était urgente.

Des mesures sociales pour soutenir le milieu culturel

Lors de la présentation de son rapport, la députée Carole Hartmann a rappelé que le gouvernement avait introduit un amendement introduisant des mesures sociales pour soutenir le milieu culturel luxembourgeois. L’objectif de ces mesures : soutenir les artistes indépendants ainsi que les intermittents du spectacle pendant cette période d’état de crise où tous les événements culturels (ainsi que les rassemblements) ont été interdits.  Il s’agit notamment de mesures à caractère social comme le recours au chômage partiel, une augmentation des indemnités journalières, une aide sociale mensuelle jusqu’à hauteur du salaire social minimum pour personnes qualifiées ou encore des subsides pour les projets annulés. Retrouvez plus d’explications sur le site du gouvernement ou encore sur le site du Ministère de la Culture.

www.chd.lu