Nee zu Atom!

Här Präsident,
léif Atomgéigner,

Iwwert Atom kinnt ee Stonnen schwätzen, vieles gouf scho gesott, an et kann een net genuch Kritik un der Technik ausschwätzen an net oft genuch de Risiko erwähnen.

Mir stëmmen haut iwwert ee Gesetz of, dat de Kader reegelt am Fall vun engem Schued duerch een nuklearen Accident, eng Situatioun wou hoffentlech ni antriede wäert.

Mir stëmmen haut dofir eis eegent Gesetz, wou de Kader gereegelt gëtt.

Soumat kënnen d’Leit an Zukunft hei op de lëtzebuergesche Geriichter kloen, wann de Schued vun engem nuklearen Accident kënnt.

Weiterlesen

Tageblatt: Parkhaus für Fahrräder: Abgeordnete billigen große Investitionsvorhaben

Allein die Piratenpartei wollte sich nicht klar zum Gesamtpaket an Projekten positionieren, sei ja nicht bekannt, ob derzeit vorgesehene Projekte in wenigen Monaten noch aktuell seien, so Marc Goergen. Gemeint war dabei das Projekt eines Kerosinlagers auf Findel. Probleme haben die Piraten u.a. mit der geplanten Spur für Fahrgemeinschaften auf der A6. Besser wäre es, entsprechende Erfahrungen auf belgischer Seite abzuwarten. Mit dem Verschwinden der Pannenspur werde zudem auch ein Stück Sicherheit verschwinden. Die Piratenpartei enthielt sich bei der Motion, die der Regierung die Weiterführung der Planungsarbeiten zu den einzelnen Projekten erlaubt.

Video + Ried – Thema: Huissier de Justice

Mir Pirate schütze jiddereen am Land! 💪

Merci fir déi vill Messagen no menger offener & éierlecher Ried an der Chamber. 🤩

Wei sinn deng Erfahrungen mam Dierwiechter? 🧐

Ech weess et ass net einfach driwwer ze schwätzen, ëmsou méi Respekt fir déi vill Messagen. #whistleblower

✍️ Thema: Huissier de Justice

Här Präsident, 

Haut diskutéiere mir iwwert eng kleng Ännerung am Gesetz ronderëm Dierwiechter, fir hinnen d’Aarbecht ze erliichteren. Beruffsgrupp vum Huissier de Justice huet per Gesetz d’Aufgaaben Riichterentscheedungen duerchzesetzen an offiziell Akten ze produzéieren. 

D’Leit hei am Land verbannen d’Aufgab vum Dierwierchter awer virun allem mat dem vum Geldandreiwer.  

Et ass déi Aufgab, déi bei de Léit am Land wuehl déi bekanntsten ass, wann den Dierwiechter virun der Dier steet a schellt fir Geld sichen ze kommen.  

Mir Piraten hannerfroen ganz kritesch, ob elo an enger Krisenzäit nach sollten Dierwiechter eraus bei de Bierger, déi aktuell villäicht selwer kee Salaire kréien oder soss finanziell Problemer hunn während dëser Kris.  

Weiterlesen

RTL: 9 Muffele goufe bei privater Juegd am Februar geschoss

No der Schounzäit (nom 15. Abrëll) gëtt dann eng administrativ Juegd organiséiert, bei där et sech awer net wäert ëm eng Klappjuegd handelen.

Virun engem Mount, samschdes, den 29. Februar, hat et op engem Juegdlous bei Iechternach eng Privatjuegd op Muffele ginn – déi Déieren, déi jo an de Bëscher fir eng ganz Partie vu Schied un de Planzen suergen.

Bei dëser Juegd goufen 9 Muffele geschoss. Dat preziséiert d’Ministesch Carole Dieschbourg op eng parlamentaresch Nofro vum Marc Goergen vun de Piraten.

PDF: Äntwert op parlamentaresch Fro vum Marc Goergen

Weider ass et d’Remark, datt no dëser privater Juegd, net weider op d’Muffele geschoss ginn ass. Souwisou wier zanter dem 1. Mäerz bis de 15. Abrëll eng Schounzäit am gaangen. No dësem Datum da wäert eng administrativ Juegd ofgehale ginn, dat awer net fir all d’Muffelen ze schéissen, mä fir koherent mat den Ofschosszuele vum Plan de Tir ze sinn.

Dës staatlech Juegd ass och keng Klappjuegd, mä gëtt exklusiv vum Usëtz an op der Pirsch duerchgefouert, fir d’Déieren ze schéissen.

D’Optioun vum Afänken an also Net-Schéissen, bleift och bestoen, mä wier mat ville Schwieregkeete verbonnen, heescht et weider an der Äntwert vun der Ëmweltministesch.

Wort.lu: Neun Muffeltiere geschossen

Die Mufflonsbestände im Osten des Landes bleiben im Gespräch. Laut Umweltministerin Carole Dieschbourg wurden während einer Privatjagd neun dieser Tiere erlegt.

Am 29. Februar wurden bei Echternach im Zuge einer Jagd insgesamt neun Mufflons getötet. Bei dieser Jagd handelte es sich nicht um eine staatliche, sondern um eine private Aktion, so Umweltministerin Carole Dieschbourg (Dé Gréng) in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten der Piratepartei Marc Goergen. Laut Dieschbourg mussten die erlegten Tiere der Naturverwaltung gemeldet werden, damit das Einhalten der Abschussquoten überprüft werden kann.  

Bei den Tieren handelt es sich um fünf erwachsene, männliche Tiere und vier Jungtiere. Ob diese Tiere zum Zeitpunkt des Abschusses trächtig waren, ist laut Dieschbourg noch nicht geklärt. Da vom 1. März bis zum 15. April ohnehin Schonzeit ist, sind keine weiteren Jagdaktionen durchgeführt worden.  Allerdings wird die angekündigte administrative oder staatliche Jagd nach dem 16. April durchgeführt, dies um die Abschussquoten zu erfüllen. Es geht laut Dieschbourg nicht darum, den ganzen Bestand zu erlegen, sondern ihn zu reduzieren und somit  weiteren Schaden am Wald zu verhindern. Die staatliche Jagd wird zudem nicht als Treib-, sondern als Ansitz- und Pirschjagd durchgeführt.

Was die Nutzung des Fleisches betrifft, so ist nicht gewusst was im Zuge der Privatjagd beschlossen wurde. Bei der staatlichen Jagd wird dieses Fleisch aber weiterverwertet und verkauft werden. 

Was ein eventuelles Einfangen der Tiere betrifft, so bleibe dies laut Dieschbourg eine Option. Das Einfangen, Einsperren und Transportieren von Wildtieren sei aber auch aus Tierschutzgründen zumindest fraglich.   

Mise en place d’un fonds d’urgence à destination des très petites entreprises et des indépendants

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/fonds-urgence-petites-entreprises-independants.html

Dans le contexte de la crise du Covid-19, la Direction générale des classes moyennes a mis en place un fonds d’urgence à destination des très petites entreprises et des indépendants.

Grâce à cette mesure, les entreprises de maximum 9 salariés et les indépendants qui sont en possession d’une autorisation d’établissement valable délivrée avant le 18 mars 2020 (réalisant un chiffre d’affaires annuel de minimum 15.000 euros et dont l’activité a dû être interrompue suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19) pourront introduire une demande pour bénéficier d’une aide financière immédiate et non remboursable de 5.000 euros.

L’objectif de cette mesure est d’apporter un soutien financier immédiat aux nombreuses entreprises de très petite taille ainsi qu’aux indépendants qui, bien que constituant une partie essentielle de notre tissu économique, sont généralement aussi les plus vulnérables face à des événements imprévisibles tels que le Covid-19.

A cet égard, il est important de préciser que l’octroi de cette aide se fait indépendamment du projet de loi qui complètera les instruments d’aides déjà existant.

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/coronavirus/fonds-urgence-petites-entreprises-independants.html

Marc Goergen : rapporteur du rapport de l’Ombudsman

Les membres de la Commission des Pétitions ont chargé le député Marc Goergen (Piraten) de coordonner le suivi des recommandations du rapport d’activités 2018 de l’Ombudsman.  Il rédigera un rapport au nom des différents commissions parlementaires, en vue du débat d’orientation en séance publique. La volonté de la Présidente de la Commission des Pétitions Nancy Arendt (CSV) est d’organiser ce débat d’orientation avant la trêve estivale.

Les recommandations examinées en commissions parlementaires

Weiterlesen

D’Chamber preparéiert sech provisoresch ze plënneren

D’Chamber preparéiert sech provisoresch ze plënneren : et gëtt dru geschafft fir no Ouschteren am Cercel op der Place d’Armes zesummen ze kommen. Haut nach gëtt, wéint de Sëcherheetsofstänn, an op mannst 3 verschiddene Säll siégéiert. Fir d’Votte brauch sech kee méi ze deplacéieren : se sollen dës Kéier vun de Säll aus kënne gemaach ginn

D’Chamber preparéiert sech provisoresch ze plënneren

Info: www.chd.lu

Séances de la semaine

Mardi, 31 mars 2020 à 14:30

1. Projet de loi n°7532 Projet de loi relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique – Rapporteur : Madame Carole Hartmann
Temps de parole: modèle 1
2. Projet de loi n°7535 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse – Rapporteur : Monsieur François Benoy
Temps de parole: modèle de base
3. Projet de loi n°7396 Projet de loi portant approbation du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013 – Rapporteur : Monsieur Charles Margue
Temps de parole: modèle de base

Jeudi, 2 avril 2020 à 14:00

 1. Projet de loi n°7352 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Rapporteur : Monsieur Claude Haagen
  Temps de parole: modèle de base
  2. Projet de loi n°7382 Projet de loi relatif à la rénovation et à la mise en conformité du Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains – Rapporteur : Monsieur Carlo Back
  Temps de parole: modèle de base
  3. Débat d’orientation n°7522 Débat d’orientation sur le financement des grands projets d’infrastructure réalisés par l’Etat – Rapporteur : Monsieur Carlo Back
  Temps de parole: modèle 1
  4. Projet de loi n°7536 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice – Rapporteur : Monsieur Charles Margue
  Temps de parole: modèle de base

L’état de crise prolongé pour trois mois

L’état de crise, en vigueur depuis le mercredi 18 mars, sera prolongé pour une durée maximale de trois mois.  Réunis en séance publique le samedi après-midi à 14h, les députés ont adopté avec 56 oui  (4 députés étant excusés) le projet de loi 7534 permettant au gouvernement de proroger l’état de crise, déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020, pour une durée maximale de trois mois.  

Informations pratiques

Retrouvez la vidéo de la séance publique, ainsi quelques photos de la séance publique ainsi qu’un extrait de la réaction des députés.

Afin d’assurer la distanciation sociale préconisée pour éviter une propagation trop rapide du virus, des sièges resteront vides et les députés ne prendront pas tous place sur leurs sièges habituels. Ceux qui ne seront pas assis en salle plénière, suivront la séance dans un autre local de la Chambre.

Face à la crise sanitaire que pose le COVID-19, le gouvernement- en étroite concertation avec le Grand-Duc, la Chambre des Députés et le Conseil d’Etat- avait décidé de déclencher l’état de crise lui permettant de prendre des décisions législatives rapides et urgentes sans devoir passer par la voie législative traditionnelle. La déclaration de l’état de crise est encadrée par la Constitution luxembourgeoise par l’article 32 (4) de la Constitution. Plus d’informations.

Suite à la présentation du rapport du député Mars Di Bartolomeo (LSAP) sur le projet de loi permettant au gouvernement de prolonger l’état de crise instauré par le règlement grand-ducal du 18 mars, les députés suivants ont pris la parole :

 • Martine Hansen (CSV) a déposé une motion et une résolution
 • Gilles Baum (DP)
 • Georges Engel (LSAP)
 • Josée Lorsché (déi gréng)
 • Fernand Kartheiser (ADR) a déposé trois motions (mais qui seront discutées et votées à un moment ultérieur)
 • Marc Baum (déi Lénk)
 • Sven Clement (Piraten)

Les députés ont adopté avec 55 oui une motion demandant au gouvernement à informer le plus rapidement possible la Chambre sur tout changement modifiant le règlement grand-ducal. La motion demande encore au gouvernement à préparer, là où cela est possible, un ou plusieurs projets de loi pour prolonger, le cas échéant, des mesures spécifiques limitées dans le temps et liées à la maladie du COVID-19 au cas où cela s’avérait nécessaire. Finalement, la motion demande aussi le gouvernement à préparer d’ores et déjà les mesures nécessaires pour l’après-crise.

La résolution également adoptée avec 55 oui conerne une adaptation du Règlement de la Chambre de manière à préciser les modalités d’utilisation des moyens de télécommunications (vidéoconférence etc) et de vote en temps d’état de crise.

La Chambre reste opérationnelle

Au début de la séance publique, le Président de la Chambre des Députés Fernand Etgen a rappelé que : « pendant l’état de crise la Chambre des Députés reste opérationnelle. Surtout dans un état de crise, les principes d’un état de droit sont plus importants que jamais et la mission de contrôle de la Chambre est fondamentale. »

Afin de limiter la propagation du Coronavirus, quasi l’entièreté de l’administration parlementaire est au télétravail et les réunions des commissions parlementaires s’effectueront, à partir de la semaine prochaine, via vidéoconférence.

Le Parlement ne peut pas être dissout pendant l’état de crise. En outre, la Chambre peut à tout moment suspendre ou révoquer l’état de crise. En effet, le contrôle parlementaire est ainsi pleinement garanti.

——–

Les autres points à l’ordre du jour de la séance publique :

La modification à la Convention de non-double imposition entre la France et le Luxembourg, la « DAC 6 » et le Fonds spécial de soutien pour le développement du logement sont des autres points à l’ordre jour de la séance publique du samedi après-midi. Retrouvez l’article dédié à ces points.