Fluchverbuetszon am mëttleren Osten

No den Onrouen am Iran/Irak, wëlle mir vum Minister wëssen, ob och d’Cargolux de Loftraum fir de Moment sollt vermeiden.

Här President,

Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës dringend parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Mobilitéit & Verdeedegung weiderzeleeden.

Nodeems an de leschten Deeg Rakéite vum iraneschen Territorium aus fortgeschoss goufen, huet d’US Federal Aviation Administration ugekënnegt, dass bis op Weideres keng amerikanesch Cargofligere méi dierfen iwwert den iraneschen an irakesche Loftraum fléien. 

Och d’Cargolux ass geschäftsméisseg am iraneschen an irakesche Loftraum ënnerwee.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 1. Wäert de Minister, änlech wéi d’USA, bis op Weideres een Iwwerfluchverbuet fir zu Lëtzebuerg registréiert Cargofligeren am Iran an am Irak ausspriechen? 
 2. Wéi begrënnt de Minister seng Entscheedung?

Nofro zur Besteierung vu Fluchhafenaktivitéiten

Op eis Fro, ob d’Regierung Wëlles huet Kerosin ze besteieren, krute mir nawell e puer Äntwerten. Mir wollten awer nach weider Detailer zu der Regierung hirer Strategie fir de Findel kréien. Hei ass eis Nofro.

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Mobilitéit, Emwelt, Klima a nohalteg Entwécklung & Wirtschaft weiderzeleeden.

An der Äntwert op meng parlamentaresch Fro n°780 huet d’Regierung hir Positioun iwwert d’Besteierung vu Fluchreesen erkläert, ouni sech dobäi op eng konkret Mesure festzeleeën. D’Regierung verweist op d’Siche vun enger europäescher Solutioun.

D’Regierung erkläert weiderhin “datt d’Externalitéiten vun de verschiddenen Transportmëttele solle korrekt berücksichtegt ginn a sech an dem entspriechende Präis erëmspigelen.” Domat beäntwert si mir awer net meng Fro, ob si aschätzt, dass potenziell Ëmweltmesüren an déi dovun ausgoend potenziell Präiserhéijungen d’Mobilitéit vu sozioekonomesch méi schwaachen EU-Bierger net beanträchtege wäerten?

Des Weideren ass d’Regierung och net op d’Opportunitéit vun enger Impaktetüd vun enger Kerosinsteier fir de Findel agaangen.

Um leschte Punkt vu menger Fro verweist d’Regierung op eng europäesch Steier fir de Fluchverkéier anzedämmen, mee ëmgeet domadder meng Fro zu de Passagéierzuelen um Findel.

Et bleiwen also nach gewëssen Onkloerheeten, ob d’Regierung fir déi nächst Joren ee konkrete Plang fir de Findel virweise kann.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 1. Aus menger leschter Fro: Wéi steet d’Regierung zu der Ausso, dass potenziell Ëmweltmesüren an der Fluchindustrie an déi dovun ausgoend potenziell Präiserhéijungen d’Mobilitéit vu sozioekonomesch méi schwaachen EU-Bierger verschlechtere wäert? Anescht formuléiert: ass d’Regierung bereet Ëmweltmoossnamen, och an der EU, ze ënnerstëtzen, wëssend, dass eng Steigerung vun de Fluchpräisser de Passagéier mat klengem Portmonni benodeelegt?
 2. Bezitt sech d’Tarifikatioun, déi d’Regierung am éischte Punkt vun hirer Äntwert ernimmt, och op de Cargoberäich?
 3. Vu, dass d’Regierung aktuell nach keng eegen Impaktetüd vu verschiddenen Zeenarie fir de Findel erstallt huet, wär et net opportun an nächster Zäit esou Analysen an Opdro ze ginn fir preparéiert un d’Saachen unzegoen?
 4. D’Regierung schreift an hirer viregter Äntwert vun engem exterme Wuesstum vum Flugverkéier. 
  • Ab wéi enger Quantitéit definéiert sech ee Wuesstem als “extrem”?
  • Consideréiert d’Regierung de Wuesstem um Findel als extrem?
 5. Wéi wichteg ass de Fluchhafe Findel fir d’lëtzebuergesch Wirtschaft? 
  • Wéi vill Aarbechtsplazen (direkt an indirekt) si mat den Aktivitéite vum Fluchhafen verbonnen?
  • Wéi vill Steierrecettë generéiert de Staat all Joer duerch d’Aktivitéiten vum Fluchhafen?

Mat déiwem Respekt,
Marc Goergen
Député

Soll Kerosin besteiert ginn oder net?

Kritt d’Loftfaart an de nächste Joren eng Kerosinsteier? An den EU-Wahlen war d’Besteierung vum Kerosinverbrauch vu Fligeren ee grousst Thema. Mir wëllen vun der Regierung wëssen, wéi eng Positioun si an Europa vertrëtt.

Fir eis Piraten ass et logesch, dass eng Besteierung vum Kerosinverbrauch d’Präisser vun den Ticketen wäerten an d’Luucht dreiwen. Et ass Aewëscherei, wann d’Regierung am EU-Rot behaapt, d’Mobilitéit vun den EU-Bierger net wëllen anzeschränken a gläichzäiteg d’Präisser vun den Ticketen eropginn, wat ville Läit mat nidderege Léin et nach méi schwéier wäert maachen ze reesen. Mir géifen d’Regierung bieden, hei Neel mat Käpp ze maachen an de Mënsche kloer ze soen, dass d’Reesen an Zukunft méi deier wäert ginn, wann de Pollueur-Payeur-Prinzip zum Asaatz kennt.

Hei ass d’Fro, déi mir der Regierung gestallt hunn:

D’Thema vun der Besteierung vum Kerosinverbrauch war bei den Europawahlen ee grousse Sujet. Hei hunn déi 3 Regierungsparteien sech an engem Questionnaire vum Mouveco fir eng Besteierung vum Kerosinverbrauch ausgeschwat. Aktuell existéieren an der Europäescher Unioun keng verflichtend Steieren op de Kerosinverbrauch.

Am EU-Ministerrot vum 6te Juni huet déi lëtzebuergesch d’Délégatioun ee Punkt abruecht mam Titel “Bekämpfung von Treibhausgasemissionen und Verkehrsüberlastung durch Preisgestaltung im Luftfahrtsektor – Informationen der luxemburgischen Delegation”. D’Dokument erwäänt hei d’Besteierung vum Kerosin als eng
méiglech Optioun.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 1. Wäert d’Regierung sech fir eng Besteierung vum Kerosinverbrauch an der EU asetzen?
 2. Am Rapport vum Ministerrot steet weiderhin, dass et ausser Fro stéing, d’Mobilitéit vun den EU-Bierger ze
  reduzéieren. Kann d’Regierung versëcheren, dass potenziell Ëmweltmesüren an déi dovun ausgoend potenziell Präiserhéijungen d’Mobilitéit vu sozioekonomesch méi schwaachen EU-Bierger net beanträchtege wäerten?
 3. Huet d’Regierung schonn Zeenarien opgestallt, wéi eng Kerosinsteier (oder eng aner Mesure nom Pollueur-
  Payeur-Prinzip) d’Aktivitéite vun der lëtzebuergescher Loftfaart beanträchtege géif?
  • Falls jo, wat wären d’Konsequenze fir de Passagéier- a Cargoverkéier um Findel?
  • Falls nee, wär et net opportun an nächster Zäit esou Analysen an Opdro ze ginn, fir preparéiert un d’Saachen unzegoen?
 4. Strieft d’Regierung ee Réckgang vun de Passagéierzuelen um Findel un?

Mat déiwem Respekt,
GOERGEN Marc
Député