Elektroautoe brauchen E-Luetstatiounen. Wéi wäit ass Lëtzebuerg ?

D’Piraten hunn de Mobilitéits- an dem Energieministeren eng Fro zum Ausbau vun den Elektro-Luetstatioune gestallt.

Am Folgende fannt dir den Text vun eiser Fro:

D’Regierung huet am Koalitiounsofkommes d’Transitioun op d’Elektromobilitéit als ee Käruleies definéiert, woubäi d’Part vum Elektroauto op eise Stroossen iwwert den Taux vun aktuell 1,8% klamme soll. Fir de gudde Fonktionnement vun dësem Projet ze erméiglechen, musse flächendeckend elektresch Luedestatioune gebaut ginn. An dem Kontext stellt sech déi kruzial Fro wéi ee wirtschaftleche Modell fir den Ausbau vum Reseau geholt gi soll. Am Koalitiounsaccord huet déi lëtzebuergesch Regierung zu dësem Thema Folgendes festgehalen: “Les études en cours en vue de permettre l’installation de stations à recharge à haute puissance pour véhicules électriques sur les aires d’autoroute […] seront finalisées à brève échéance en vue de déterminer le modèle économique approprié (concession ou Etat-opérateur).” (Säit 161)

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 1. Besëtzen d’Ministeren aktuell Zuelen an Erklärungen zu der Part vum Elektroauto zu Lëtzebuerg?
 2. Sinn déi a menger Introduktioun genannten Etüde schonn finaliséiert? Falls nee, wéi wäit sinn d’Ministèrë mat der Aarbecht un dësen Etüden? Wéini gedenken d’Ministeren déi genannten Etüden ze publizéieren?
 3. An eisem Nopeschland Däitschland investéieren zur Zäit grouss Autosfirmen an de Reseau vun den
  Opluetstatiounen. Wäert d’Regierung sech an dem Kontext um däitsche Modell orientéiere fir private Firmen d’Méiglechkeet ze ginn an den Energiereseau ze investéieren?

Elektroautoen an der Regierung: Mam gudde Beispill virgoen?

D’Piraten hunn de Ministerë fir Mobilitéit & Energie eng parlamentaresch Fro iwwert d’Elektroautoen am Fuerpark vun der Regierung gestallt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Am Koalitiounsaccord vun der Regierung gëtt den Ausbau vun der Elektromobilitéit als eng Prioritéit definéiert. D’Zil ass, de Privatmarché ewech vum Verbrennungsmotor hin zum Elektrountrib ze beweegen an am Land déi néideg Infrastrukturen ze schaffe fir d’Elektromobilitéit ze assuréieren. Vue dass d’Part du Marché vum Elektroauto aktuell nach marginal ass, ass unzehuelen, dass och d’Regierung senger Virbildfunktioun an der Elektromobilitéit gerecht wëll ginn an hire Fuerpark op Elektroautoen ëmstelle wäert. Zur Zäit fënnt een an deem Fuerpark awer zu engem groussen Deel Autoe mat gréissere Verbrennungsmotoren.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Opgeschlësselt pro Joer a pro Ministère, wéi héich waren d’Ausgabe beim Kaf vun Autoe fir de Fuerpark vun den eenzele Ministère an de 7 leschte Joer? No wéi enge Kritäre gëtt den Auto gewielt?
 • Opgeschlësselt no Ministère, wéi vill Autoe befannen sech aktuell am Fuerpark vun der Regierung? Wéi vill vun dësen Autoen si reng Elektroautoen?
 • Wéi vill Elektroautoe goufen, opgelëscht no Joer, säit 2012 fir de Fuerpark vun der Regierung kaf?
 • Opgeschlësselt no Mark a Modell, wéi eng Autoe sti jiddwer Minister vun der Regierung zur Verfügung. No der selwechter Opschlësselung, wéi eng Autoe sinn an de verschiddene Ministèrë fir den Transport vu Ministere virgesinn?
 • Huet d’Regierung Wëlles, hire Fuerpark an Zukunft op Elektroautoen ëmzestellen? Falls jo, wéi ee Prozentsaz vun Elektroautoen am Fuerpark strieft d’Regierung bis 2023 – opgeschlësselt pro Joer – un? Falls nee, firwat net?
 • Wäert d’Regierung weiderhin op Autoe mat Verbrennungsmotor an hirem Fuerpark setzen? Falls jo, firwat?