Connect with us

News

Fro zu den zeremoniellen Lokalitéiten zu Péiteng

Fro zu den zeremoniellen Lokalitéiten zu Péiteng

Här Buergermeeschter,  sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, wëll ech dem Schäfferot e puer Froen zu den zeremoniellen Lokalitéiten zu Péiteng stellen.   Aus engem Artikel op rtl.lu vum 7te Mee 2020 (Titel „Zeremonie temporär och an aner Lokalitéite méiglech, mat Masken“) geet ervir, dass d’zivil Bestietnesser an agedroe Partnerschafte kënnen temporär an anere Lokalitéiten an de Gemengen organiséiert ginn.   An dem Zesummenhang stellen ech dem Schäfferot folgend Fro: – Wéi eng temporär Lokalitéiten an der Gemeng Péiteng huet de Schäfferot fir d’zivil Bestietnesser an d’agedroe Partnerschafte festgehalen?

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert