iPads an de Schoulen: wat geschitt dono?

Am Kader vun den agefouerten iPads hunn ech dem Bildungsminister schonns e puer Froe gestallt. Eng weider Fro, déi sech stellt, ass déi, wat mat den Tablette geschitt, nodeems se am Bildungsministère ausgedéngt hunn. An der Äntwert op meng Fro n°617 schreift de Minister

D’Ziil ass, d’Notzung vun den iPads esoulaang wéi méiglech ze verlängeren. Et ass ugeduecht datt, no enger Notzung an de Schoule vu véier Joer, déi Apparater déi nach gutt fonctionnéieren, weiderhi kënnen agesat ginn, andeems se fir e gerénge Prais u Schüler verkaf ginn oder un Associatioune verdeelt ginn. Déi Apparater déi net méi fonctionnéieren ginn fachgerecht entsuergt a recycléiert. 

Effektiv ass et esou, dass d’Schüler den iPad op Basis vun engem Forfait lounen. No e puer Joren huet de Schüler dann d’Méiglechkeet, den iPad zum Reschtwäert ofzekafen a fir de private Gebrauch ze benotzen. D’Schüler hunn awer och d’Optioun, den iPad net ofzekafen, woubäi d’Gerät dann am Besëtz vum Bildungsministère bleift. 

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 1. De Minister rechent mat enger Liewensdauer vu ronn 4 Joer bei de meeschten iPads. Heescht dat, dass ee Schüler wärend senger Schoulkarriär nom aktuelle System all 4 Joer een neien iPad kritt, falls säin aktuellen iPad net méi funktionéiert? Wéi eng Krittäre gi fir de Fonctionnement vun der Tablette a Betruecht gezunn?
 2. Eng Schoulkarriär dauert, ouni d’Widderhuele vu verschiddene Cyclen, ronn 15 Joer. Falls d’Liewensdauer pro iPad 4 Joer bedréit, bedeit dat, dass ee Schüler wärend senger Schoulkarriär bis zu véier nei iPads vum Ministère verleast kritt? Falls dëst zoutrëfft, stellt dës Praxis fir de Minister eng nohalteg Prozedur duer?
 3. Ass fir all Schüler wärend senger Schoulkarriär virgesinn nëmmen ee Mol vun der “Leasingoffer” fir iPads kënnen ze profitéieren? Falls nee, wéi wëll de Minister verhënneren, dass d’Schüler ëmmer ërem nei iPads leasen aplaz se ofzekafen? 

Wat ass den Impakt vun den iPads an de Schoulen?

A menge parlamentaresche Froen n°617 an 1351 hat ech dem Educatiounsminister Froen iwwert d’Aféierung vun Tabletten am Schoulunterrecht gestallt. Aus den Äntwerte geet ervir, dass d’Aféiere vun neien Technologien ee laangjärege Prozess ass, deen a villen Aspekter, wéi z.B. dem Dateschutz an de Formatioune vum Léierpersonal, gutt begleet muss ginn. Säit 2017 sinn d’Tabletten elo schonns am Asaz, mee et goufe bis ewell nach keng Impaktanalyse verëffentlecht.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 1. Existéieren säitens dem Bildungsministère oder aaneren staatlechen Institutiounen Analysen/Etüden, déi den Impakt vun der Aféierung vun den Tabletten am Schoulunterrecht evaluéieren? 
  Falls jo, wat ass den Ëmfang vun dësen Etüden a wéi eng Aspekter ginn analyséiert? 
 2. Falls Analysen oder Etüden existéieren, am Gaang oder geplangt sinn, wéi eng Donnéeë komme fir d’Datenerhiewung vun dësen Etüden jeeweils a Fro? Gi fir d’Etüden och Donnéeë vun den iPads erhuewen an ausgewäert? 
  • Falls jo,  
   • sinn d’Schüler, respektiv hier Elteren, iwwert dës Datenerhiewung informéiert an hunn se dëser zougestëmmt? 
   • wéi vill iPads ginn analyséiert?
   • wéi eng Donnéeë vun den iPads si fir d’Etüd relevant?

iPads an de Schoulen

An der parlamentarescher Fro n°617 hate mir den Educatiounsminister iwwert den Asaz vun Tablets an de Schoule befrot. Hei krute mir exhaustiv erkläert, firwat d’Regierung op d’iPads vun der Mark Apple setzt a wéi den Educatiounsminister gedenkt d’Formatioun mat dësen Tabletten ze gestalten.

A senger Äntwert schreift den Educatiounsminister 

Kritescht Denken an e responsabelen Ëmgang mat Technologië sinn net un e spezifescht Gerät oder eng Software gebonnen. Dëst ass vill méi en edukative Prozess, deen all Dag an deene Klasse stattfënnt, wou esou Technologien agesat ginn.

Eis ass vu verschiddene Schüler a Proffen zougedroe ginn, dass aktuell verschidde Klassen d’iPads guer net fir hiren Ënnerriicht benotzen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

 1. Huet d’Regierung am Kader vum Ënnerriicht mat Tablets dem Léierpersonal Formatioune fir d’Gestalte vum Ënnerriicht ugebueden? Falls jo, wéien Ëmfang haten dës Formatiounen a wéi eng Kompetenze krut d’Léierpersonal vermëttelt?
 2. Gëtt ee Suivi vun der Benotzung vun den Tablets am Ënnerriicht gemaach? Falls jo, wéi eng Problemer sinn am Ëmgang mat den Tabletten identifizéiert ginn a wat sinn d’Léisungsvirschléi?
 3. Fir wéi ee Präis bezéien d’Schoulen d’Tabletten? Ginn dës zentral iwwert de Ministère kaf oder mécht all Schoul seng eege Bestellungen? Wéi vill Sue goufen insgesamt 2018 an 2019 fir Tabletten ausginn?
 4. Aus den Äntwerten op eis Froen n°928 a 965 iwwert d’Ofhéierfunktioune vu Sproochassistenten (wéi Siri), huet d’Regierung eis informéiert, dass d’Justiz Accès op Sprochassistenten huele kann, dëst awer bis ewell net gemaach huet an d’Fäll strikt iwwert d’Gesetz gereegelt sinn. An der Fro n°299 hunn ech allerdéngs och op d’Zero-Day-Schwaachstellen opmierksam gemaach, déi potenziellen Hacker d’Dier fir d’Oflauschteren opmaachen. Consideréierend, dass d’iPads u Mineure verdeelt ginn, wéi eng zousätzlech Mesure gi vum Educatiounsministère ënnerholl, fir den Dateschutz vu meeschtens mannerjärege Schüler ze garantéieren?