Connect with us

Questions parlementaires

Hondssteier

D’Hondsgesetz vum 9te Mee 2008 gesäit vir, dass all Gemeng eng Hondsteier vu mindestens 10 Euro muss froen (Artikel 6 vum Gesetz).

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi héich war d’Hondssteier deen eenzele Gemengen am Joer 2022?

  2. Wéi vill Recetten hunn déi eenzel Gemengen 2022 mat der Hondsteier ageholl?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 7740

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert