Connect with us

Digitalisatioun & Medien

Lëtzebuerger Journal

D’Regierung huet vir, datt d’Online-Printmedien an Zukunft gestäerkt ënnerstëtzt a mam Pabeier-Journalismus gläichgesat solle ginn. Wéi 2020 Joer annoncéiert gouf, wäert de Lëtzebuerger Journal vun 2021 un och de Wee vum Online-Journalismus goen, an zwar radikal: d’Printversioun soll nämlech komplett agestallt ginn. Wat d’Beispill vum Journal e bësse speziell mëscht, ass den Ëmstand, datt et sech hei ëm ee klassesche Fall vu Parteipress ze dinn hunn.

Esou ass gewosst, datt am Verwaltungsrot vun den « Editions Lëtzebuerger Journal » praktesch nëmme Membere vun der DP sëtzen. Dat selwecht gëllt fir den Haaptaktionär, d’Asbl « Centre d‘Etudes Eugène Schaus », wou quasi sämtlech verantwortlech Positioune mat DP-Membere besat sinn. Wann een d’Statute vun der Asbl liest, fënnt ee Folgendes : 

« L’association a pour objet la propagation des idées défendues par le Parti Démocratique, le tout tant isolément que dans le cadre de la ou des associations et sociétés commerciales dont elle est ou pourra devenir membre ou associé. »

An de Parteistatute vun der DP steet schliesslech, wou d’Memberen sech informéiere sollen : 

« Les membres sont invités à s’informer au Lëtzebuerger Journal, organe officiel du parti, et à souscrire un abonnement ; l’accès à l’information leur sera également facilité par les médias électroniques. ».

Esouguer an der Schoul gëtt geléiert, datt de Lëtzebuerger Journal een «organe de presse partisane» ass. Esou steet et am Manuel scolaire «Instruction civique» vun der 2e geschriwwen: 

« Le Journal est l’organe de presse officiel du parti démocratique ». 

De Risiko vu politeschem Afloss beim Journal ass also zweifellos ginn. Opgrond vun dësen Elementer kann een dovunner ausgoen, datt de Journal éischter eng Parteizeitung an eng Composante vun der DP ass ewéi eng Zeitung, déi onofhängege Journalismus bedreift.

  1. De Medieminister hat an der Äntwert op d’Question parlementaire 1531 vum honorabele Kolleg an Députéierten Sven Clement geäntwert: « Déi Prinzipien vun der Indépendance a Pluralismus sinn zu Lëtzebuerg net a Gefor an d‘Regierung ass décidéiert, déi Prinzipien och weider ze stäerken ». Här Minister, wéi ass d’Onofhängekeet vum Lëtzebuerger Journal garantéiert, a Betruecht vun de Besëtzverhältnisser (Bénéficiares effectifs) an der Verwaltung duerch eng Majoritéit un DP-Memberen am Verwaltungsrot vun der Zeitung?
  2. Ass d’Konzept vun esou enger « Parteipress » nach zäitgemäss, a wéi steet d’Regierung dozou ?  
  3. Ass der Regierung bekannt, ob et weider esou Parteizeitungen hei am Land ginn?
  4. Misst de Lëtzeburger Journal net vill méi kloer affichéieren, datt et sech bei der Zeitung ëm ee Presseorgan handelt, dat an direkter Linn vun der Demokratescher Partei ofhänkt ?  
  5. Här Bildungsminister, wëssend, datt am Cours « Instruction civique » de Schülerinnen a Schüler bäibruecht gëtt, datt de Lëtzebuerger Journal dat « offiziellt Presseorgan vun der demokratescher Partei » ass an den Här Minister Meisch net midd gëtt ze betounen, datt d‘Zeitung sech méi breet opstellt an onofhängeg ass, wäert dëse Passus an der nächster Editioun vum Schoulbuch gestrach ginn? Falls jo, wéini kënnen d’Schüler op der 2e vun engem neien, aktualiséierten Civiquesbuch profitéieren?

Verlaf an der Chamber

Fro Nummer 3405

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert