Connect with us

Questions parlementaires

Aarbechter mat engem Statut handicapé beim CFL

Op d’Fro vum November 2020(n°3122) hunn d’Ministere fir Aarbecht an den ëffentlechen Déngscht bestätegt, dass an der Fonction publique d’Quot vu 5% vun den Aarbechter mat engem Statut handicapé respektéiert gëtt. Am Artikel L562-3 vum Code du travail deen dës 5% Quot virgesäit, ass och d’Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) opgelëscht. Ginn déi 5% beim CFL respektéiert? 

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Ginn déi 5% beim CFL respektéiert?  Falls net, wéi vill Persoune mat engem Statut Handicapé missten agestallt ginn, fir dës Quot ze erreechen?

  2. An wéi engem Service schaffe prozentual gesinn, déi meeschte Persoune mat engem Statut handicapé? An wéi engem Service schaffe prozentual gesinn, am mannsten Persoune mat engem Statut handicapé?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 3493

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert