Connect with us

Questions parlementaires

Ëffentlech Gelder fir eege Werbung benotzt?

Aktuell organiséiert de Ministère fir Bildung eng Réi vun Diskussiounsowenter mam Numm Bildung am Dialog. D’Zil vun dësen Diskussionsowender ass mat de Bierger am Land iwwert de lëtzebuergesche Bildungssystem ze diskutéieren. Fir dësen Zweck huet de Ministère eng Publicitéit lancéiert fir op dës Diskussiounsowenter opmierksam ze maachen an anzelueden. D’Publicitéit gëtt, ënnert anerem, um Radio […]

Aktuell organiséiert de Ministère fir Bildung eng Réi vun Diskussiounsowenter mam Numm Bildung am Dialog. D’Zil vun dësen Diskussionsowender ass mat de Bierger am Land iwwert de lëtzebuergesche Bildungssystem ze diskutéieren.

Fir dësen Zweck huet de Ministère eng Publicitéit lancéiert fir op dës Diskussiounsowenter opmierksam ze maachen an anzelueden. D’Publicitéit gëtt, ënnert anerem, um Radio iwwerdroen, an dem Här Minister Meisch säin Numm e puer Mol direkt erwäänt gëtt. Dëst stellt d’politesch Neutralitéit vun dëser Publicitéit gewëssermoossen a Fro.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 1. Opgelëscht no Plattform (Radio, Telé, Social Media), wat sinn d’Gesamtkäschte vun der Werbecampagne fir
  d’Diskussiounsowenter vu Bildung am Dialog? Wéi ee Ministère dréit dës Käschten? Wéi ee Budget ass dofir
  virgesinn?
 2. Aus wéi enge Grënn huet den Här Minister Meisch bei dëser Werbecampagne decidéiert, säin Numm an all
  Spot erwänen ze loossen? Ass den Här Minister der Meenung, dass d’Mentionnéiere vu sengem Numm an
  dëser Campagne als Publicitéit fir seng eege Persoun kéint ze wäerte sinn? Falls jo, sollt dës Publicitéit an
  dem Fall net éischter vu senger Partei finanzéiert ginn?
 3. Här Minister fir Kommunikatioun a Medien, wat sinn d’Bedéngungen, fir dass ee Minister säin Numm an
  enger Werbecampagne däerf placéieren? Existéiere fir Regierungsmembere Reegelen, déi hir Präsenz an de
  Medien am Kader vun hirem Mandat definéiert? Falls nee, firwat net?