Connect with us

Gläichberechtegung

Wéi vill Jonker sinn hautzedaags an der Gemengepolitik aktiv?

Jonk Biergerinnen a Bierger fir d’politescht Liewe begeeschteren ass wichteg. Um nationalen Niveau ass festzestellen, datt ëmmer méi Jonker sech politesch engagéieren. Um lokalen Niveau gesäit dat awer anescht aus. Nëmme wéineg Jonker engagéieren sech eisen Informatiounen no an der Gemengepolitik. 

An engem Artikel vum 4te Mäerz 2011 hat d’Woxx an engem Artikel d’Altersstruktur an de Gemengeréit zu Lëtzebuerg ugeschwat an heizou Folgendes bemierkt:

[…] Gemeindepolitik gilt heute oft als wenig attraktiv, und die Zusammensetzung der Gemeinderäte kannkaum als repräsentativ gelten. So liegt der Altersdurchschnitt im Gemeinderat von Roeser bei rund fünfzig Jahren.“

Et wär interessant ee Vergläich ze zéien, ob d’Analyse vun 2011 richteg ass an ob sech 2021 eppes un dëser Analyse geännert huet. 

Dofir hu mir der Inneministesch déi folgend Froen gestallt:

 1. Kann d’Ministesch mer, fir d’Joren 2011 an 2021, folgend Donnéeën zum Alter vun de Gemengeconseilleren zu Lëtzebuerg ginn:
  • den Duerchschnëttswäert
  • de Medianwäert
  • de Modalwäert 
  • d’interquartil Differenz tëschent dem éischten an dem véierte Quartil
  • d’Varianz, an op där Basis d’Standardofweichung (écart-type)
  • den Undeel vu Jonken (<30 Joer), déi enger kommunal-politescher Aktivitéit noginn
  • an de Prozentsaz vu jonke Gemengeconseilleren am Verglach mat alle Gemengeconseilleren
 2. Wat ass aktuell, opgeschlësselt no den 20 gréissten an den 20 klengste Gemengen (der Awunnerzuehl no), den Altersduerchschnëtt, de Median an de Modalwäert vun de lokale Mandatsträger? 
 3. Kann d’Ministesch op Basis vun den Zuele bestätegen, datt net vill Jonker sech an der Gemengepolitik engagéieren? Falls jo, wat sinn Ärer Meenung no d’Grënn dofir a wéi gedenkt Dir déi Jonk ze motivéieren sech fir d‘Lokalpolitik ze begeeschteren ? 
 4. D’Woxx hat deemools weiderhi geschriwwen:[…] Ein weiterer Faktor, der ein politisches Engagement erschwert, sind die langen Arbeitszeiten. Während es früher für einen Betrieb noch ein gewisses Prestige bedeutete, wenn ein Mitarbeiter als Gemeindeberater, Schöffe oder Bürgermeister tätig war, zählt politisches Engagement heute nicht mehr viel. Vereinzelt bekommen Arbeitnehmer sogar Probleme, wenn sie wegen ihres kommunalpolitischen Engagements einen Congé politique beantragen.Gouf am Kader vun der Reform vum Gemengegesetz, déi elo schonns zënter der éischter Legislatur vun dëser Regierung diskutéiert an evaluéiert gëtt, de Congé politique op de Leescht geholl? Falls jo, erkennt d’Ministesch schonns eng Tendenz wéi de Congé politique an Zukunft kéint gestalt ginn? 
 5. Wéi vill Matbiergerinnen a Matbierger vun net-Lëtzebuerger Nationalitéit sëtzen aktuell an engem Gemengerot ?
 6. Wat ass de Pourcentage vu Fraen a Männer, déi an der lokaler Politik aktuell e Mandat hunn ?
 7. Fënnt d’Ministesch et opportun, datt dem Prinzip vun Open Data no, di gefroten Zuelen an dëser parlamentarescher Fro a Form vun enger Tabell ëffentlech fir jiddereen um Site vum Ministère asiichtbar wären (wëssend, datt et sech ëm anonymiséiert Donnéeën handelt)? Wäert dëst no der Äntwert vu menger Fro geschéien?

Fro Nummer 3409

Verlaf an der Chamber

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert