Connect with us

Questions parlementaires

Mangelnde Dateschutz bei Kanner

De 27ten November huet de Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ee Rapport verëffentlecht, deen d’Auswierkunge vum europäesche Dateschutzreglement (GDPR) op d’Verbraucher ënnert d’Lup hëllt. An deem Rapport monéiert d’Verbraucherzentrale ënnert aanerem den Dateschutz vu Mannerjäregen. Notamment bemängelt de Rapport

Es muss grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass Kinder selbst in die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten einwilligen können sowie dass Kinder selbst darin einwilligen können einer auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden.

a proposéiert als Léisungsusatz

Es muss sichergestellt werden, dass die besondere Schutzbedürftigkeit von Kindern bei der datenschutzgerechten Systemgestaltung sowie bei datenschutzfreundlichen Voreinstellungen gebührend berücksichtigt wird. (Säit 6 & 7)

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Sinn déi zoustänneg Ministeren mat der Aschätzung vum Rapport averstanen? 
    • Falls jo, wäerten si um nationale Kader legiferéieren, fir ze verhënneren, dass Donnéeë vu Mannerjäreger an automatiséierten Dateverarbeschtungsprogrammer kënnen traitéiert ginn ? 
    • Falls nee a falls d’Regierung plangt de Problem iwwert d’EU-Instanzen ze léisen: Wéini wäert d’Regierung d’Thematik an engem EU-Sommet op den Ordre u Jour setzen?
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert