Connect with us

Justiz

Präisser vun Dierwiechter

Mam Gesetz vum 4ten Dezember 1990 iwwert d’Organisatioun vun den Dierwiechter an dem ofgeännerte Reglement vum 24ten Januar 1991, ginn d’Präisser, déi Dierwiechter dierfe froen, festgehalen. Mir goufe verschidden Ofrechnunge vun Dierwiechter virgeluecht, déi honnerten Euro héisch waren. Alleng fir den „reçu à l’étude“ an d‘ „coûts de l’act“ goufen an engem Fall 514€ verrechent – woubäi d’Schold selwer awer nëmmen 165€ héisch war. Dës Rechnunge sinn natierlech schwéier ze bezuelen, fir déi Leit, déi scho kee Geld méi hunn, fir déi Rechnungen ze bezuelen, déi agedriwwe ginn.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Mussen d’Dierwiechter hir Bilane publizéieren?

  2. Wéi vill verdéngen Dierwiechter an der Moyenne an engem Joer?

  3. Ass d’Ministesch der Meenung, dass d’Montanten, déi am oofgeännerte Réglement vun 1991 festgehaale sinn, ubruecht sinn?

  4. Ass virgesinn dës Montanten no ënnen ze revidéieren?

  5. Ass de Benefice vun de Bureau d’études vun den Dierwiechter limitéiert?  Wann net, wat sinn d’Moyennen u Benefice pro Joer vun de Bureau d’études vun den Dierwiechter?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 6753

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert